Welke weg laat u uw medewerkers gaan?

Meer dan een miljoen mensen in Nederland loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Het is op dit moment beroepsziekte nummer 1, zeker onder jongeren, millennials en in sectoren als zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Verzuimkosten lopen op tot 1,8 miljard per jaar (bron TNO). Voor iedere organisatie is verzuimpreventie en het voorkomen van bijkomende kosten noodzakelijk. Voor de continuïteit van uw bedrijf, maar zeker vanuit de verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw medewerkers.

Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbare medewerkers dragen bij aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Mensen duurzaam inzetbaar houden vraagt om een investering van zowel de werkgever als de werknemer. Als werkgever kunt u het proces faciliteren dat werknemers eigenaarschap voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Niet alleen zodat zij minder ziek zijn of de kans op verzuim door burn-out of stress lager wordt, maar ook zodat zij fitter en productiever zijn ‘on the job’. Ze zorgen beter voor zichzelf in fysiek én mentaal opzicht. Ze maken bewuster gezonde keuzes op het werk én in hun privéleven. 

De natuur als verbindende factor

Privé en zakelijk zijn namelijk geen gescheiden werelden. Er is één constante; de mens. Alle aspecten behoren in balans te zijn. Dat is de rationele balans. JIJ MAG voegt daar nog een essentiële belevingsdimensie aan toe; de natuur. De natuur is niet iets wat je alleen maar opzoekt. De natuur is een optelsom van gezond leven, gezond eten, gezond bewegen, fysieke én mentale energie, rust, inspiratie en vooral genieten. Natuur is tot jezelf komen. De mens ís natuur. In de programma’s van JIJ MAG krijgen alle aspecten in een goede balans de aandacht. Dat maakt onze programma’s uniek.

Het pad dat ze gaan

Onze programma’s zijn gericht op beleven en ervaren. Daarbinnen faciliteren we met tools en overdracht van kennis, om er aan bij te dragen dat mensen inzicht verkrijgen in hun eigen situatie, knelpunten en doelen. Afhankelijk van de duur van het gekozen programma, werken we ook aan intenties om gedrag te veranderen en doelen na te streven. Ook dit aspect ondersteunen we met tools, tips en trainingen, die zowel in de programma’s zelf als modulair worden aangeboden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om contact te houden met deelnemers onderling en met JIJ MAG, waarbij de kracht van de community versterkend kan zijn. 


Welke weg uw medewerkers gaan, heeft u als werkgever deels in de hand op de werkvloer. En dit beïnvloedt u voor een deel met opleiden en ontwikkelen. Een ander belangrijk aspect is mindset en gedrag van de mensen zelf. In de programma’s van JIJ MAG wordt dit alles verbonden. Mogen uw medewerkers deze weg bewandelen?