In dit artikel in Trouw vertelt Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz over lange tekorten, wachtlijsten en schaarste in de geestelijke gezondheidszorg.

Peetoom: “We zien een samenleving waarin allerlei problemen zich medisch vertalen. De oplossing ligt soms in een goede behandeling, maar ook in het oplossen van andere dingen: een dak boven je hoofd, schulden aanpakken, problemen in je gezin. Dat helpt bij mensen om mentale problemen in ieder geval te beperken.” Dit heeft volgens haar ‘het bijeffect dat mensen minder gauw in een medisch traject terechtkomen’.” Peetoom doet bij het ministerie een beroep om een deel van de gevraagde zorg onder te brengen bij praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken of bij de maatschappelijke zorg die gemeenten bieden.

Ons inziens hebben die te maken met dezelfde problemen en verkleint dat geenszins de (almaar toenemende) vraag. Wachten tot medische noodzaak ontstaat en het bieden van zorg (dus pas als het te laat is) lijkt ons niet de juiste aanpak. Onze huidige samenleving heeft te maken met uitdagingen waarbinnen een andere mindset gewenst is. Mensen moeten beseffen dat ze véél eerder én vaker gezonde(re) keuzes kunnen maken voor zichzelf. Preventief dus.. maar wat is en blijft preventie een lastig onderwerp! Niet alleen op het gebied van leefstijl (voeding, bewegen, natuur en ontspanning), maar ook op sociaal vlak (niet alles hoeft en moet) en op het vlak van werk, ontwikkeling en carrière (realistische doelen en idealen stellen en eerder aan de rem trekken). In deze maatschappij rennen we onszelf voorbij en dat is tegen-natuurlijk.

In het stuk van Peetom wordt een groep niet benoemd: de werkgevers. Wat kunnen zij doen om te voorkomen dat mensen uitvallen en er een hulpvraag ontstaat in de GGZ? Ook al is er (soms) géén relatie met werk? Op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt gesproken over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. Meestal in relatie tot (voorkomen) van verzuim, maar ook steeds vaker in relatie tot fitheid, productiviteit en werkgeluk. Ook juist in tijden van schaarste en krapte, die ook tot ver buiten de geestelijke gezondheidzorg reiken.

Het lijkt ons een uitdaging om hierover met jou van gedachten te wisselen, want wij vinden daar ook wel iets van!

Neem contact op voor een interessant gesprek!