“Veerkracht is een belangrijke pijler voor mentale gezondheid. Veerkracht betekent dat je uit het lood kan slaan, maar dat je ook weer terugveert naar het midden, naar de balans.” Stelselmatig afleiden, onderdrukken of negeren van gevoelens heeft gevolgen. Als dit maar lang genoeg gebeurt, dan uit zich dat ergens in. In een pijnlijk lijf of een orkaan aan emoties. Om opnieuw balans aan te brengen tussen hoofd en lijf (tussen denken en voelen), zul je blijvend moeten werken aan rust en mentale kracht. Je ontvangt daarvoor handvatten in de JIJ MAG programma’s.

Lees ter inspiratie eens dit heldere interview met Frances van Dinther over aanpak van stress en veerkracht.